Kategoria: program

Warsztaty domowej produkcji naturalnych kosmetyków

Dlaczego warto zrobić swój kosmetyk?

Samodzielne przy­go­towanie kos­me­tyku sprawi, że będzie ide­al­nie dobrany do potrzeb naszej skóry. Taki kos­me­tyk pozbaw­iony jest zbęd­nych wypeł­ni­aczy, sztucznych bar­wników, aro­matów, łatwo z niego wye­lim­i­nować sub­stancje nas uczu­la­jące. Przy­go­towu­jąc go, możemy zde­cy­dować, czy dodać kon­ser­want, a jeśli tak, wybier­amy jak najbardziej bezpieczny.  Koszt produkcji nie jest wysoki, a jakość niczym nie ustępuje, a wręcz często przewyższa jakość kosmetyków drogeryjnych, nawet tych z wyższej półki za kilkaset złotych.